Savetujemo Vas

ZANIMLJIVI ČLANCI I SAVETI

ZAKAŽITE PREGLED


ker-na-implantima-03-naslovna.jpg

Prvi dolazak u stomatološku ordinaciju podrazumeva stomatološki pregled i analizu običnog ortopan snimka. Ako je pacijent zainteresovan za ugradnju zubnih implantata upućuje se na obavezno snimanje 3D ortopana tj. CBCT snimka tačne regije. Analizom CBCT snimka dobićemo informacije o raspoloživoj količini, strukturi i kvalitetu vilične kosti, kao i o položaju anatomskih struktura koje su od […]


SerbiaEnglish