Naše usluge

KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA


ZAKAŽITE PREGLED

Lečenje karijesa, lečenje korena zuba, vađenje živca

KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA


Konzervativna stomatologija predstavlja deo stomatologije koji se bavi oboljenjima zuba u užem smislu, kao i njihovim saniranjem. Ona obuhvata veliki spektar intervencija koje svaki polivalentni stomatolog svakodnevno obavlja. Sa stanovišta pacijenta to su takođe i najčešća oboljenja zuba koja pacijenta dovode u stomatološku ordinaciju – razna oštećenja tvrdih zubnih tkiva (karijes, erozija, fraktura…) , upala zubnog živca, prebojenost zuba itd.

Konzervativna stomatologija se deli na restaurativnu stomatologiju i endodonciju.

Restaurativna stomatologija

Karijes je oboljenje zuba koje dovodi do razaranja tvrdih zubnih tkiva. Kako organizam nije u stanju da sam obnovi ovakva oštećenja, zadatak je stomatologa da po uočavanju karijesnog defekta zbrine karijesom zahvaćen zub.

lečenje karijesa je najčešće oboljenje zuba koje pacijenta dovodi u stomatološku ordinaciju

Lečenje karijesa je metoda koja se primenjuje u dijagnostikovanju i terapiji karijesom uzrokovanih zubnih defekata koji ne zahtevaju protetičku rekonstrukciju. Ovakvo lečenje podrazumeva potpuno otklanjanje karijesom razmekšalog tkiva te, po uspostavljanju suve i aseptične sredine lokalno u ustima pacijenta, postavljanje adekvatnih savremenih ispuna. Na ovaj način zubu se vraća prvobitna funkcija i izgled.

Endodonsko lečenje zuba

nekada usled izrazite zubobolje skloni ste da pomislite da samo vađenje zuba može rešiti problem, ali ipak postoji šansa da zub bude spašen! – rešenje je endodontsko lečenje zuba

Kada karijes zuba uznapreduje toliko da ugrozi pulpu koja je smeštena u samom središtu zuba, razvija se zapaljenje pulpe (pulpitis). Tada je potreban endodontski tretman zuba (u narodu poznatiji kao ”vađenje živca”), nakon čega se zub obično restaurira ispunom. Ukoliko je destrukcija zuba karijesom zahvatila veći deo krunice, potrebno je uraditi nadogradnju odgovarajućim kočićem koji se postavlja u kanal korena zuba. Ukoliko se u ovoj fazi ne pristupi lečenju, već se lekovima protiv bolova problem odloži, nastupa odumiranje pulpnog tkiva (gangrena) i sledstvene promene u kosti oko vrha korena zuba (granulom, cista), što onda ozbiljno komplikuje terapiju i ugrožava opstanak zuba.

U ordinaciji Vajagić je zahvaljujući naprednoj tehnologiji i primeni savremenih materijala omogućen precizan, brz i bezbolan tretman zubnog kanala ponekad i u samo jednoj poseti, čime maksimalno smanjujemo stres i štedimo vreme pacijenata.

Endodontski tretman obuhvata:

  • elektronsko određivanje radne dužine kanala korena;
  • mehaničku i hemijsku obradu kanala korena;
  • punjenje kanala korena odgovarajućim pastama i gutaperka poenima.

adekvatan endodontski tretman omogućava da zub bude u funkciji dugi niz godina, iz tog razloga se u našoj ordinaciji svakom pojedinačnom slučaju maksimalno posvećujemo i trudimo da očuvamo svaki zub u funkciji koliko god je to moguće duže


0123456789001234567890

GODINA SA VAMA


01234567890

STOMATOLOGA+0123456789001234567890

NAGRADA I PRIZNANJA


+0123456789001234567890.012345678900123456789001234567890

ZADOVOLJNIH PACIJENATA


Najbolja preporuka su iskustva naših pacijenata

PREPORUKE PACIJENATA
Izuzetno sam zadovoljan uslugama ordinacije Vajagić i dr Belanovićem. Sve je urađeno savršeno i bezbolno. Ordinacija Vajagić je definitivno izbor za mene i moju porodicu.


Dimitrije Ostojić
Sve čestitke za profesionalan i nesebičan odnos prema pacijentu, iz ličnog iskustva, a i iz informacija pacijenata koje poznajem! Pozdrav drVajagiću i kompletnom timu!


Radivoj Belanović, Sremska Mitrovica
Imate tegobe? Nemojte čekati.

ZAKAŽITE PREGLED


ZAKAŽITE PREGLED


RADNO VREME


Pon – Pet
9:00 – 20:00
Subota
9:00 – 12:00
Nedelja
Zatvoreno

KONTANT PODACI


Njegoševa 4, Novi Sad, Srbija

+381/21 661 3176+381/21 661 1695

ordinacija.nv@gmail.com

SerbiaEnglish