Savetujemo Vas

ZANIMLJIVI ČLANCI I SAVETI

ZAKAŽITE PREGLED


pranje-zuba-kod-dece.png

Četkanje zuba 2 puta dnevno je stvar koja je esencijalna i oko koje nema rasprave. Iz godine u godinu primećujemo kako broj dece sa pokvarenim (karioznim) zubima raste. Problemi nastaju već u najranijem detinjstvu. Sva istraživanja pokazuju da je procenat karijesa kod dece predškolskog uzrasta u porastu. Šta biste mogli da uradite da budete sigurni u […]


oralna-higijena-2.jpg

Dentalni plak predstavlja svojevrsnu koloniju bakterija čvrsto pripojenih za površinu zuba. Stručno rečeno, u biohemijskom smislu dentalni plak predstalja asocijaciju mikroorganizama (bakterija) sa proteinskim matriksom i ekstraćelijskim polisaharidima (šećerima). Plak predstavlja jedan organizovani mikrobiološki sistem čija aktivnost ima veliku ulogu u nastanku karijesa i oboljenja parodoncijuma. Prema mestu formiranja plak moze biti: Supragingivalni (iznad desni […]


jezik-ogledalo-zdravlja.jpg

Jezik je ogledalo našeg organizma i našeg zdravlja. Na jeziku kao i na mnogim drugim delovima tela se nalaze nervni završeci mnogih organa. Preko jezika možemo videti poremećaje zdravlja od hroničnih do akutnih. Ako je jezik lepog oblika, ružičast, neispucan i bez naslaga na njemu, tada je osoba zdrava i srecna. Neki od pokazatelja bolesti: […]


SerbiaEnglish