Savetujemo Vas

ZANIMLJIVI ČLANCI I SAVETI

ZAKAŽITE PREGLED


oralna-higijena-2.jpg

Dentalni plak predstavlja svojevrsnu koloniju bakterija čvrsto pripojenih za površinu zuba. Stručno rečeno, u biohemijskom smislu dentalni plak predstalja asocijaciju mikroorganizama (bakterija) sa proteinskim matriksom i ekstraćelijskim polisaharidima (šećerima). Plak predstavlja jedan organizovani mikrobiološki sistem čija aktivnost ima veliku ulogu u nastanku karijesa i oboljenja parodoncijuma. Prema mestu formiranja plak moze biti: Supragingivalni (iznad desni […]


Serbia